<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm

Thiếu vi chất có thể phòng chống được không?

Ngày đăng:

20/10/2020

Lượt xem: 537

Hoàn toàn có thể phòng chống được. Cần phải dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng sớm cho các đối tượng có nguy cơ cao. Các biện pháp hiện nay được áp dụng:
Đa dạng hoá bữa ăn: ăn đa dạng các loại thực phẩm, chú ý các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng
Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Sử dụng các thực phẩm bổ sung vi chất như Davin kid, Davin mama, Davin care daily

Hiện nay, giải pháp bổ sung vi chất vào thực phẩm được coi là giải pháp bền vững, hiệu quả, an toàn và đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới

Mua các sản phẩm tại đây

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn