<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm

Tôi nên uống men pepsin trong bao lâu?

Ngày đăng:

20/10/2020

Lượt xem: 574

   

Theo biểu đồ trên, thời gian tác dụng của men pepsin khoảng từ 10 đến 14 ngày, nếu tiếp tục sử dụng thì khả năng tiết enzyme pepsin của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, nên sử dụng men pepsin trong 14 ngày.

Mua hàng tại đây

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn