<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm

Bibomix và Davin kid khác nhau như thế nào?

Ngày đăng:

20/10/2020

Lượt xem: 562

Bibomix có hàm lượng vitaminvi chất cao gấp đôi Davin kid nhưng Davin kid bổ sung thêm đạmcalci.

Mua hàng tại đây

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn