<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm

Tôi đang có dự định mang thai thì nên chuẩn bị những gì

Ngày đăng:

20/10/2020

Lượt xem: 473

Khi có dự định mang thai, ngoài chuẩn bị kiến thức, tài chính và sức khoẻ (bạn có thể tham khảo tại bài viết "Tám bước chuẩn bị trước khi mang thai") bạn nên sử dụng thêm một số sản phẩm bổ sung vi chất như Fezinamin hoặc Davin Mama 

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn