<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm
Nghiên cứu

Nghiên cứu

(22/12/16)

Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng; trực thuộc Viện Dinh Dưỡng quốc gia; là đơn vị ứng dụng và phát triển quy trình công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm và thực phẩm dinh dưỡng có tác dụng tăng cường và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ ở cộng đồng, phục vụ cho hoạt động can thiệp dinh dưỡng và cung cấp các sản phẩm...

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

(21/12/16)

Viện Dinh Dưỡng là viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y Tế được thành lập vào năm 1980 bởi chính phủ Việt Nam. Viện Dinh Dưỡng với chức năng chính là nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và thực hiện hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

(23/12/16)

Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng là một đơn vị trực thuộc Viện dinh Dưỡng. Trong thông tư số 06/BYT – TT ngày 20/04/1981 hướng dẫn thi hành quyết định số 181/CP ngày 13/6/1980 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Viện dinh dưỡng trực thuộc Bộ Y tế, tại mục “tổ chức bộ máy và biên chế” có ghi: Phòng tổ chức và kỹ thuật ăn uống (bao gồm cả xưởng...

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

(22/12/16)

Ngay từ khi được thành lập, Trung tâm đã đặt vấn đề chất lượng sản phẩm và việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng làm mục tiêu phấn đấu. Năm 2006, nhà xưởng của Trung tâm đã đạt tiêu chuẩn HACCP Code 2003. Năm 2013 đến nay Trung tâm đã đạt tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yếu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

(21/12/16)

Từ khi được thành lập đến nay, NINFOOD luôn hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao tình trạng dinh dưỡng và tầm vóc cho người Việt Nam. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng “Dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng và là nền tảng của sức khỏe”. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cố gắng đế mang đến cho cộng đồng những sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng tốt nhất...

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Dinh dưỡng thực phẩm

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Dinh dưỡng thực phẩm

(23/12/16)

Viện Dinh Dưỡng là viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y Tế được thành lập vào năm 1980 bởi chính phủ Việt Nam. Viện Dinh Dưỡng với chức năng chính là nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và thực hiện hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam.

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn