<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm
Ninfood công bố sản phẩm gói bổ xung Protein và Lipit VICA

Ninfood công bố sản phẩm gói bổ xung Protein và Lipit VICA

(26/03/18)

Ninfood công bố sản phẩm gói bổ xung Protein và Lipit VICA

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bột rau ngót

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bột rau ngót

(26/03/18)

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bí đỏ, cà rốt , Bột nấm, Bột rau ngót 

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bột nấm

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bột nấm

(26/03/18)

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bí đỏ, cà rốt , Bột nấm, Bột rau ngót 

Ninfood công bố bộ sản phẩn rau VICA - Cà rốt

Ninfood công bố bộ sản phẩn rau VICA - Cà rốt

(26/03/18)

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bí đỏ, cà rốt , Bột nấm, Bột rau ngót 

Ninfood công bố bộ sản phẩn rau VICA - Bí đỏ

Ninfood công bố bộ sản phẩn rau VICA - Bí đỏ

(26/03/18)

Ninfood công bố bộ sản phẩm rau Vica- Bí đỏ, cà rốt , Bột nấm, Bột rau ngót 

Nghiên cứu

Nghiên cứu

(22/12/16)

Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng; trực thuộc Viện Dinh Dưỡng quốc gia; là đơn vị ứng dụng và phát triển quy trình công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm và thực phẩm dinh dưỡng có tác dụng tăng cường và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ ở cộng đồng, phục vụ cho hoạt động can thiệp dinh dưỡng và cung cấp các sản phẩm...

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn