<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=395009544198866&ev=PageView&noscript=1" />

viện dinh dưỡng quốc gia

Trung tâm dịch vụ KHKT dinh dưỡng thực phẩm

Chính sách chất lượng

Ngày đăng:

22/12/2016

Lượt xem: 9343

Ngay từ khi được thành lập, Trung tâm đã đặt vấn đề chất lượng sản phẩm và việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng làm mục tiêu phấn đấu. Năm 2006, nhà xưởng của Trung tâm đã đạt tiêu chuẩn HACCP Code 2003. Năm 2013 đến nay Trung tâm đã đạt tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yếu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.  

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật dinh dưỡng- thực phẩm – NINFOOD xác định “Luôn coi việc cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng là mục tiêu phấn đấu không ngừng”.

Nhằm để thực hiện được chính sách trên, Lãnh đạo Trung tâm cam kết:
- Không ngừng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả thông qua sự tham gia của cán bộ công nhân viên trong toàn trung tâm.
- Thực hiện các quy định liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm do nhà nước đề ra nhằm đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng có được sản phẩm an toàn và chất lượng.
- Nhân viên ở các cấp đều được đào tạo đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết cho từng vị trí cụ thể và nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
- Luôn luôn tiếp thu ý kiến, phản hồi của người tiêu dùng để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đảm bảo chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong Trung tâm.

© 2016 copyright by

Ninfood.com.vn